Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście?