Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym z lewej strony na pas ruchu?