Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?