Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?