Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom znajdującym się na skrzyżowaniu?