Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed motocyklistą?