Kierujesz pojazdem w obszarze zabudowanym. Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu?