Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed skręcającym w lewo motocyklistą?