Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed motocyklem?