Czy w tej sytuacji należy powstrzymać się od wyprzedzenia pojazdu?