Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić z zajmowanego obecnie pasa ruchu?