Czy w tej sytuacji wolno Ci wjeżdżać na widoczną z lewej strony powierzchnię jezdni?