Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić tylko w lewo?