Czy masz obowiązek zatrzymać się przed widocznym przejazdem kolejowym nawet wówczas, gdy jesteś pewien, że nie nadjeżdża pociąg?