Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowanie pieszych?