Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po drodze twardej, na którą wjeżdżasz?