Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi drogą poprzeczną?