Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar przekroczenia linii przerywanej?