Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego obecnie pasa ruchu?