Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować wyprzedzanie?