Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory, lub w półzapory?