Czy w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał zielony?