Czy w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał czerwony?