Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania pojazdu przed widoczną linią ciągłą?