Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed widoczną linią ciągłą?