Czy w tej sytuacji, zmieniając pas ruchu na lewy, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym tym pasem?