Czy umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje?