Czy umieszczona pod tym znakiem zakazu tabliczka określa długość odcinka jezdni, na którym zakaz ten obowiązuje?