Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o przejeździe kolejowym wyposażonym w półzapory?