Czy w tej sytuacji, podczas zawracania wystąpi kolizja z innymi uczestnikami ruchu?