Czy w tej sytuacji widoczny dla Twojego pasa ruchu sygnał świetlny zezwala Ci na zawracanie?