Czy widoczne na tym skrzyżowaniu oznakowanie poziome w postaci linii przerywanej, oznacza kontynuację zajmowanego pasa ruchu?