Czy widoczne poziome znaki ostrzegawcze uprzedzają Cię o miejscu, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo?