Czy widoczny trójkątny znak poziomy uprzedza Cię o miejscu na drodze, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo?