Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w prawo?