Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić wyłącznie w lewo?