Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na skrzyżowaniu?