Czy wolno Ci zwiększać prędkość, jeżeli jesteś wyprzedzany przez inny pojazd?