Czy w przedstawionej sytuacji odległość od znaku ostrzegawczego do miejsca niebezpiecznego wynosi do 100 metrów?