Czy widoczna na jezdni linia, złożona z trójkątów, wyznacza miejsce warunkowego zatrzymania się w celu ustąpienia pierwszeństwa?