Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo, jeżeli nie utrudniasz nikomu ruchu?