Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w prawo z zajmowanego obecnie pasa ruchu?