Czy wolno Ci wjechać na drogę za tym znakiem aby zawrócić?