Czy wolno Ci zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu?