Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo za tym znakiem?