Czy ograniczenie prędkości określone tym znakiem obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania?