Czy zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy wyłącznie tej strony drogi, po której znak się znajduje?