Czy na jezdni za tym znakiem informacyjnym możesz zawrócić?