Czy widoczny po lewej stronie jezdni znak zakazu zabrania Ci zawracania na najbliższym skrzyżowaniu?