Czy na drodze za tym znakiem pionowym masz pierwszeństwo przed pieszymi?